Náměstí Hrdinů

Budapešť, Maďarsko
Náměstí Náměstí

Obrovskému náměstí dominuje monumentální Památník milénia, který připomíná příchod Maďarů do Karpatské kotliny a zobrazuje významné uherské panovníky z předhabsburského období a pětici vůdců povstání proti Habsburkům. Dalšími stavbami, které nepřehlédnete a ani byste neměli, je Dům umění a naproti němu Muzeum krásného umění, kde si prohlédnete řadu zajímavých uměleckých sbírek.