Hradištěk – kaple sv. Cyrila a Medoděje, sv. Václava a sv. Urbana

Nachází se 3 km severně od největší vinařské obce v republice, Velkých Bílovic. Je z něho široký rozhled směrem k Dyji, na horizontu se majestátně zvedají Pavlovské vrchy. Na vrcholu stojí kaplička ve tvaru románské rotundy, zasvěcená patronům sv. Cyrilovi a Metodějovi, sv. Václavovi a sv. Urbanovi.