Bývalý klášter premonstrátů v Zsámbéku

Některé zříceniny jsou prostě kouzelné. Přesně jako pozůstatky trojlodní, raně gotické baziliky a kláštera premostrátů stojící v Zsámbéku. Pochází ze 13. století a byly poničeny za velkého zemětřesení v roce 1763. Vstup je zpoplatněný, stavit se můžete kdykoli během roku.