Benediktinské opatství Hronský Beňadik

Svého času bylo Benediktinské opatství největším a nejbohatším benediktinským opatstvím na Slovensku a nepřehlédnutelné je i v současnosti. Opatství si můžete projít sami nebo si předem objednejte prohlídku s průvodcem. Prohlídka zahrnuje návštěvu kostela sv. Benedikta a Panny Marie, který patří k nejhezčím a nejvýznamnějším gotickým stavbám na Slovensku. Uvidíte také vnější areál opatství a zrekonstruované prostory sýpky. Prohlídka trvá cca 30 minut.