Racławické panorama

K nejnavštěvovanějším památkám Vratislavi zaručeně patří Racławické panorama, které se nachází v parku Juliusza Słowackiego. Malba na 15 m širokém a 144 m dlouhém plátně je instalovaná po obvodu vnitřní stěny rotundy a spatříte na ní výjevy z bitvy u Racławic, kterou Poláci považují za nejslavnější polské povstání. Na unikátní obraz se často stojí fronty, při čekání tak nezapomeňte nahlédnout ještě do menší rotundy, kde jsou vystaveny uniformy vojsk, která v bitvě bojovala.