Západní pevnost Svinoústí

Baltské moře, Polsko
Technická památka Technická památka

Pevnost vybudovaná v letech 1856–1861 bránila nepřátelským lodím vplout do přístavu. První opevnění v této lokalitě prý dokonce vybudoval český vojevůdce Albrecht z Valdštejna za třicetileté války jako součást obrany proti Švédům. Stejně jako Fort Aniola i Západní pevnost získala před 2. světovou válkou radar. Nyní v prostorách fortu navštívíte vojenské muzeum.