Bývalá synagoga v Břeclavi

Synagoga v Břeclavi je modlitebna v novorománském slohu s maurskými prvky v interiéru. Po 2. světové válce byla využívána jen jako skladiště, v letech 1997–1999 prošla rozsáhlou rekonstrukcí a dnes je využívána ke kulturně-společenským účelům. V objektu se nachází expozice věnovaná zdejší židovské komunitě, jejíž počátky lze doložit již ve 14. a 15. století.