Pevnost Wisłoujście

Unikátní pevnost již od 15. století bránila vjezd do přístavu v Gdaňsku. Stojí na pravém břehu Visly, která v těchto místech ústí do moře. Jejím dominantním prvkem je cihlová okrouhlá věž, která už ve středověku plnila funkci majáku. K ní postupně přibývaly hradby, vodní příkop a následovaly linie zemních bastionů, ravelinů a dalšího příkopu. Dnes v pevnosti navštívíte jednu z poboček gdaňského muzea.