Pevnost Stříbrná Hora

Na konci sedmileté války (závěr 18. století) byla pevnost vybudována jako součást obrany Slezska proti rakouské armádě. Dnes v ní najdete muzeum, které vás seznámí s historií i architekturou celé pevnosti. Tvoří ji několik samostatných tvrzí, které byly během války schopné odolávat až ročnímu obléhání, z počátku 19. století se o dobytí marně pokoušela dokonce i napoleonská armáda.