Kladské podzemí

Projděte se podzemím Kladska, které místní lidé budovali a využívali již od 13. století. Podzemní turistická trasa měří cca 600 m, ale celkem bylo chodeb mnohem víc. Prostory vznikly propojením sklepů, které ve velkém hloubili měšťané přímo pod svými domy. Postupně se labyrint klikatil pod celým městem. V dobách míru se ve sklepích uchovávalo zboží či zrálo pivo, za válek z nich byl úkryt. Trasa je kompletně osvětlena a doplněna o poutavé historické expozice.