Údolí zámků a zahrad v polských Krkonoších

Na polské straně Krkonoš, poblíž města Jelení Hora, se nachází údolí plné nádherných zámků, rezidencí a paláců. Na rozloze pouhých 102 km² je jich celkem 30, což je čtvrtina polských hradů a zámků. Obklopují je kouzelné historické parky a vše korunují fantastické výhledy na Krkonoše v čele se Sněžkou. Taková koncentrace zámků nemá ve střední Evropě obdoby, někdy proto tato oblast bývá přirovnávána k Francii a zámkům na Loiře.

Věděli jste, že… V roce 2011 bylo Údolí zámků a zahrad zvané také Údolí králů prohlášeno za polskou národní kulturní památku a usiluje také o zařazení na seznam UNESCO. 

Od honosných sídel po ruiny a nový rozkvět

Čím to, že si to tady smetánka tak oblíbila? Sláva a rozkvět údolí začaly na počátku 19. století, kdy si tu svou letní rezidenci zřídila pruská královská rodina. V jejích stopách sem začala proudit aristokracie z celé Evropy, ale také další významné osobnosti té doby, například Chopin nebo Goethe. Bylo zkrátka téměř povinností se tu ukázat, případně si tu postavit také nějaký ten zámeček.

Jak už to tak bylo, v období komunismu a po vyvlastnění se paláce změnily na ústavy, školy, zemědělská družstva i požární zbrojnice, vybavení bylo zničeno nebo rozkradeno a kdysi honosná sídla kvůli nedostatečné péči chátrala, až se z nich staly ruiny a zříceniny. Po pádu komunismu se začaly postupně obnovovat, dnes je již většina zámků opravena, ale některé na své vzkříšení stále čekají.

Které zámky a parky navštívit?

Wojanow, Lomnice, Staniszow, Karpniki, Bukovnik, Paulinum, Debowy, Milków… zámků je tu opravdu celá řada. Expozice se nacházejí pouze v některých objektech, některé zámky se totiž proměnily na hotely a restaurace nebo sídla jiných institucí. Ale i bez procházení interiérů je tohle místo jedinečné. Samotné cestování zvlněnou krajinou a návštěvy zámeckých parků mají své kouzlo.

Zámek ve Wojanowě

Původně sídlo vévodkyně Luisy Augusty Vilemíny, dcery pruského krále Fridricha Viléma III. Ještě v roce 2004 tu byla vyhořelá ruina bez oken a střech, od roku 2010 se tu nachází luxusní hotel.

Obklopuje ho anglický park velký 14 hektarů, který vznikl podle plánů zahradního architekta Petera Josepha Lenného, autora koncepce parku zámku Sanssouci. Park je volně přístupný a navštívit tu můžete i restauraci, která se nachází v bývalé stodole.

Zámek v Lomnici

Od Wojanowa ho dělí jen řeka Bobr. Do záchrany zdevastovaného majetku se v roce 1991 pustil vnuk poslední majitelky Ulrich von Küster se svou ženou Elisabethou Freiin-Ebner von Eschenbach, v té době byli oba teprve studenti. Obnova komplexu staveb byla dokončena v roce 2018.

Je tu Velký palác (samotný zámek) a samostatně stojící Malý palác zvaný Vdovský dům (sloužil ovdovělým ženám patřícím k rodině, které po smrti manžela neměly prostředky na slušné živobytí, dnes je tu hotel). Nádherný je také historický park a hospodářský dvůr se špýchary, stájemi, stodolami a užitkovou zahradou.

Expozice připomíná tři století využití zámku a je i muzeem rodiny Küsterů (Od Vesuvu po Sněžku – první majitel z tohoto rodu byl pruským velvyslancem u sicilského dvora). Návštěvníci mohou do dvou obytných pater a sklepení s hospodářským zázemím (kuchyně, lednice s podzemním pramenem atd.). Jedna místnost představuje školní třídu z dob socialismu, neboť ve 2. polovině 20. století tu byla základní škola.

Paláce obklopuje park založený v 18. století. I ten pro roce 1945 zpustl, dokonce tu byla zřízena skládka. Dnes je opět jedním z nejhezčích v celém údolí. A opravený je i hospodářský dvůr, kde jsou dvě restaurace a obchod, kde můžete zakoupit nejrůznější regionální produkty a dobroty.

Zámek v Karpnikách

Stojí pod Křížovou horou, od jihovýchodu ho chrání Janovické rudohoří a obklopuje ho řada rybníků. Nejstarší tvrz obehnaná dodnes vodním příkopem vznikla už v polovině 14. století. Postupně byla přestavěna na renesanční zámek, který si později princ Fridrich Karel Pruský, mladší bratr krále Fridricha Viléma III., nechal upravit ve stylu anglické novogotiky.

Během 2. světové války sloužil jako depozitář uměleckých sbírek, které byly po válce odvezeny do Německa. Po válce tu bylo sanatorium pro psychicky nemocné děti, od roku 1973 ale objekt chátral. V roce 1993 se dokonce zloději pokusili z opuštěné budovy vylomit cenný renesanční portál.

Roku 2014 byla dokončena citlivá rekonstrukce a nyní je tu hotel. I neubytovaní návštěvníci ale mohou obdivovat 12hektarový park s obnovenými rybníky, ve kterých se zámek zrcadlí.

Zámek v Bukovníku

Historie Bukovníku sahá do konce 13. století. Vystřídala se tu řada majitelů, v roce 1785 ho koupil hrabě Bedřich Vilém z Redernu, který si tu nechal postavit zámek s velkým anglickým parkem. Zásluhy o rozvoj sídla měla ale hlavně jeho žena Frederika, díky níž se zámek stal kulturním centrem tehdejšího Pruska, kam jezdily nejvýznamnější osobnosti politiky, vědy i kultury.

Dnes prochází zámek obnovou, za návštěvu ale stojí překrásný park s rozlohu 120 hektarů, při jehož zakládání se Bedřich Vilém inspiroval tím, co viděl během svých cest po Anglii. Je tu několik rybníků, pavilonů a dalších romantických staveb. Dochovaný je například. letohrádek Belveder, dům zahradníka Waltera, rozhledna v podobě hradní zříceniny, amfiteátr nebo umělá jeskyně.

Zajímavost: V roce 1837 přijala již ovdověla Frederika na svém panství evangelické emigranty z Tyrolska, v okolních obcích se dodnes dochovalo několik domů v tyrolském stylu. V roce 1844 se také zasloužila o to, že do Karpacze byl převezen norský kostel Wang.

Slezské Teplice

A malý tip na závěr – putování po Údolí zámků a zahrad můžete spojit s návštěvou nejstarších lázní v Polsku, Slezských Teplic. Projděte si malebné městečko se zámkem, lázeňským parkem, kostelem sv. Jana Křtitele a užijte si zasloužený relax v termálních bazénech i na atrakcích.