Obří důl

Jaká je nejkrásnější a zároveň nejnáročnější cesta na Sněžku? Ta, která vede Obřím dolem. Tohle nádherné místo lákalo milovníky přírody a zejména bylinkáře už v 16. století – dodnes se tu vyskytují cenné rostliny (např. koniklec jarní alpinský, kopišník tmavý aj.)

Ledovcové údolí bylo utvářeno Úpským ledovcem, který zde zanechal tři morény (kamenné valy vzniklé ledovcovou činností). Dříve se zde nacházely různé doly kovových rud, dolovalo se zde od 15. až do 19. století. U bývalé boudy Kovárna se nachází stejnojmenné důlní dílo, které je od roku 2004 zpřístupňováno veřejnosti. V dnešní době tudy vede značená turistická stezka do Obřího sedla, v létě průchozí až na vrchol Sněžky, v zimních měsících uzavřená v důsledku nebezpečí častých lavin. Toto území je součástí Krkonošského národního parku