Naučná stezka údolí Moravské Sázavy

Poznejte přírodu Sázavského údolí. Podél horního toku Moravské Sázavy, kde můžete prozkoumat středověkou štolu nebo zkusit rýžovat české granáty, vás provede necelých 6 km dlouhá naučná stezka. Šestice informačních cedulí se věnuje jak rostlinám, zvířatům a geologii procházeného území, tak historii celé oblasti. Uprostřed údolí si můžete odpočinout a posedět u ohniště a děti se zde vyřádí na prolézačkách či houpačkách.