Naučná stezka Rožmberk

Naučná stezka Rožmberk je krásná cyklistická trasa, která vás vezme na výlet okolo největšího českého rybníka. Začíná v Třeboni, line se po silnicích III. třídy, hrázích rybníků a polních cestách. Nejzajímavějším bodem celé trasy je hráz Rožmberku, která je impozantním technickým dílem a důležitou přírodovědnou lokalitou. Měří skoro dva a půl kilometru a je porostlá mohutnými staletými duby. V jejich dutinách hnízdí řada ptáků. Okruh měří cca 22 km.