Z Horní Blatné na Blatenský vrch

Prokřižujte okolí Horní Blatné křížem krážem. Začít můžete třeba procházkou z centra města, odkud vede naučná stezka Vlčí jámy. Dojdete po ní až k rozhlendě Blatenský vrch. Měří 21 m a nabízí jedinečný pohled na úchvatnou scenérii okolní krajiny. Okruh je dlouhý cca 4 km, ale můžete si ho protáhnout třeba po NS Blatenský příkop.