Naučná stezka Drbákov – Albertovy skály

Na pravém břehu Slapské přehrady se rozprostírá Národní přírodní rezervace Drbákov – Albertovy skály. Projdete se dubohabrovým hájem, v němž má svůj domov i silně ohrožený tis červený, ze živočichů pak ještěrka zelená, mlok skvrnitý či výr. Naučná stezka vás provede po příkrém skalnatém srázu a celkově náročnějším terénem úzkých cestiček a skalních říms. Odměnou za fyzický výkon vám ale budou překrásné výhledy na Vltavu. Informace o zvěři i rostlinách najdete na celkem 11 tabulích.