Rašeliniště Jizerky

Vydejte se za vzácnou flórou do národní přírodní rezervace. Rašeliniště Jizerky se pyšní rozlohou téměř 190 hektarů a je jediným nalezištěm vřesovce čtyřřadého v Čechách. Kromě něj si při procházkách prohlédnete i typickou rašelinnou květenu, louky s klečí, jalovec obecný alpský, břízu karpatskou a další rostliny. Rezervace leží v nadmořské výšce 880 m mezi Vlašským a Středním Jizerským horským hřebenem a protéká zde potok Jizerka. 

Osou rezervace je volně meandrující říčka Jizerka se svými přítoky – Pařezitým, Jílovým a Safírovým potokem. Území je také proťato lesní cestou, silničkou spojující Jizerku s horskou chatou Smědava (tzv. Jizerská silnice). Chráněné jsou rozsáhlé podmáčené a rašelinné smrčiny, porosty původní borovice kleče a zejména velká otevřená bezlesí rašelinných luk, živých vrchovišť s jezírky a výskytem mnoha pozoruhodných rostlinných a živočišných druhů.

Zajímavost: Panují zde extrémní klimatické podmínky, průměrné roční teploty dosahují cca 4 °C, zimní teploty pravidelně klesají ke 30 °C. Sníh tu leží více než 150 dní v roce a sněhová pokrývka dosahuje výšky přes 150 cm.

Fauna a flóra

Na místě najdete řadu pozoruhodných druhů brouků, motýlů, vážek i pavouků. Z ptáků zde hnízdí bekasina otavní, hýl rudý, čečetka zimní, linduška luční nebo bramborníček hnědý. Nechybí vzácné druhy ohrožených mokřadních rostlin jako je jalovec zakrslýbříza pýřitá. Rašeliniště obývá silná populace blatnice bahenní, vřesovec čtyřřadý, suchopýr úzkolistý a další rostliny.