Archeologické múzeum SNM

Muzeum se zaměřuje na získávání, uchovávání a prezentaci archeologických nálezů z území Slovenska – od pravěku po vrcholný středověk. Najdete tu spoustu vzácných exponátů.