Šášovský hrad

Ruiny středověkého hradu Šášov sa nacházejí nad řekou Hron nedaleko Žiaru nad Hronom. Pověst vypráví, že hrad dal vybudovat zvolenský hradní pán pro svého dvorního šaška, který mu na honu zachránil život.