Přerov nad Labem, Budečská hráz

Uměle vytvořená překážka z 19. stol., která chránila před rozvodněným Labem. V současnosti vede 300–400 m od regulovaného toku, nejviditelnější část prochází lesem a je dlouhá 3 km. Po vrcholu vede turistická cesta lemovaná staletými duby.