Nymburk – opevnění města

Opevnění bylo vybudováno za krále Václava II., který vládl od r. 1283, později bylo na příkaz Jana Lucemburského obnoveno, byla vybudována vnitřní cihlová hradba 7–8 m vysoká a 126 cm široká, se 45 hranolovými věžemi.