Němčické jeskyně

Zdejší bohatá krápníková výzdoba byla silně poškozena těžbou i novodobými technickými úpravami. Dnes se jedná o několik set metrů dlouhý systém uměle ražených chodeb, střídajících se s přírodními zkrasovělými partiemi s částečně dochovalou krápníkovou výzdobou.