Pamětní síň I., II. a III. odboje v Sezimově Ústí

Návštěvníci pamětní síně se mohou seznámit s autentickými předměty ze tří historických období – vzniku čs. legií, 2. sv. války a poválečného období vlády KSČ v ČR. Nejdojemněji asi působí již téměř sto let staré drobné rukodělné výrobky našich legionářů zhotovené z dostupných materiálů, jako jsou upomínkové předměty z nábojnic, náramky a brože z carských mincí nebo malby na hedvábných padáčcích ze světlic.