Frýdberk, dříve Friedberg

Z hradu se dochoval příkop a gotická věž, k níž byl v letech 1805–10 přistavěn kostel a současně byla zvýšena o zvonicové patro. V Žulové najdete též Kamenické muzeum, kde se seznámíte s historií kamenictví a přírodou Rychlebských hor.