Čertovy kazatelny

Rulové skalní útvary v Račím údolím nad levým břehem Račího potoka. Čertovy kazatelny jsou snadno dostupné od údolí, jsou na nich zřízeny i vyhlídkové plošiny. Z horní vyhlídky na 13m skále je pěkný výhled na hřebeny Rychlebských hor.