Huť Jakub Tasice

Krásný sklářský skanzen, který proslavil seriál Synové a dcery Jakuba skláře, je cennou kulturní památkou. Sklárna byla založena v r. 1796 a je jednou z nejstarších dochovaných v Evropě. V rámci prohlídkové trasy se s ní seznámíte blíže.