Zvíkov

Zvíkov (německy Klingenberg) se tyčí nad vodní nádrží Orlík u soutoku Vltavy s Otavou. Stojí na skalnaté ostrožně asi jeden kilometr severně od obce Zvíkovské Podhradí. Od roku 1963 je chráněn jako kulturní památka, v roce 1978 byl pak zapsán na seznam národních kulturních památek

Hrad byl založen králem Přemyslem Otakarem I. a jeho potomkům patřil až do vymření rodu v roce 1306. Poté ho získali Rožmberkové a v následujících stoletích se v jeho vlastnictví vystřídali Švamberkové, Eggenbergové a nakonec Schwarzenbergové. Během historie byl několikrát dobýván a přestavován. Nyní je ve správě Národního památkového ústavu a v návštěvních hodinách přístupný veřejnosti.

Expozice archeologických nálezů, terasy i model hradu

Prohlídkový okruh je v současné době jen jeden a probíhá bez průvodce. Návštěvníci se orientují podle šipek – v přízemí se nacházejí prostory s expozicí místních archeologických nálezů, následuje prohlídka sklepení, poté vystoupáte k terasám na místě bývalých královských místností. Těšit se můžete na model celého hradu, historický nábytek i oltář přenesený z bývalého kostela sv. Mikuláše v Podhradí a také hradní kapli.

Markomanka opředená pověstmi

Nejznámější zvíkovská památka je pravděpodobně Hlízová věž, které se také říká Markomanka, protože někteří se domnívají, že jde o památku z 2. století n. l., kdy v Čechách sídlily germánské kmeny. Má čtvercový půdorys, vysoká je 20 metrů a zdi jsou silné 3,5 metrů. Vytváří ji 44 vrstev hrubě opracovaných kvádrů, které připomínají hlízy; dodnes jsou na ní patrné kamenické značky, dříve považované za tajemné runové písmo.

Zajímavost: K místnosti v patře se pojí nedoložená pověst o ukládání korunovačních klenotů před dostavbou Karlštejna