Chlum Sv. Maří

V obci se nachází jeden z nejvýznamnějších a nejkrásnějších barokních souborů ČR. Jedná se o areál a komplex budov bývalého kláštera, k němuž se přidružil kostel sv. Máří Magdalény, jehož interiér lahodí nejen oku a duši věřících, ale i turistů, kteří jdou za poznáním a krásou.