Památník Karla Hynka Máchy Doksy

Muzeum K. H. Máchy se nachází v budově tzv. Hospitálku. Expozice je věnována romantickému básníkovi, který Doksy a jejich okolí několikrát navštívil a velmi si zdejší kraj oblíbil, ale také se nezapomíná na příběh rybářství a rybníkářství Českolipska.