Blatná

Romantický zámek patří mezi nejzachovalejší a nejznámější vodní sídla u nás. K zámku přiléhá trvale přístupný anglický park, který je protkán potůčky, mostky a cestičkami s nádhernými alejemi. Zámek je také vděčným místem filmařů. Natáčely se tady filmy jako Bílá paní či Šíleně smutná princezna.