Prostějov – městské opevnění

Prostějovské opevnění se budovalo již ve 14. stol., po husitských válkách bylo město opevněno kulovou hradbou prolomenou čtyřmi branami. Dnes stojí cca 300 m hradeb a dvě bašty, v jedné sídlí galerie.