Olomouc – Arcidiecézní muzeum (AMO)

Najdete ho v komplexu někdejšího Přemyslovského hradu na Václavském náměstí. Jedná se o muzeum, jehož význam překračuje hranice ČR a které svým záběrem (převážně církevní umění 12. až 18. stol.) u nás nemá obdoby.