Vesnická památková rezervace Krátká

V obci Krátká ze začátku 18. stol. je dochovaná řada původních stavení. V r. 1995 byla vyhlášena památkovou rezervací. Projít tu můžete nenáročnou naučnou trasu s 15 zastaveními. Všechna stavení jsou stále obývána a všechny objekty využívány.