Nové Město na Moravě – Horácká galerie

Sídlí v prostorách bývalého renesančního zámku, založena byla r. 1964. Zaměřuje se na dokumentaci děl nejvýznamnějších osobností regionálního umění v konfrontaci s českým výtvarným uměním. Součástí sbírkového fondu je kolekce hutního skla.