Bradlo

Rulový skalní útvar asi 30 m dlouhý, vzdálený 1 km od chaty na Suchém vrchu. Jedná se o tzv. mrazový srub, údajně nejmohutnější v Bukovohorské hornatině. Je zde geodynamický bod AVČR, který slouží ke sledování změn v uložení vrstev hornin.