Rybníky Svitavský a Rosnička

Oba jsou napájeny množstvím potůčků přitékajících z okolních lesů, nejvýznamnějším přítokem je Svitava. Rosnička slouží kromě chovu ryb i ke koupání, na břehu je pláž. Kolem rybníků prochází Naučná stezka K pramenům řeky Svitavy s 9 zastávkami.