Muzeum v Huštěnovicích

Prohlédnete si zde expozici lidového bydlení a života lidu v Huštěnovicích. Nahlédnete do selské a měšťanské jizby, vybavené kuchyně z 20.–50. let minulého století, uvidíte prádelnu a kousek staré třídy. Další místnosti vám přiblíží předměty denní potřeby.