Mlýn v Kuželově

Jeden z mála zachovalých větrných mlýnů tzv. holandského typu byl po r. 1973 znovu uveden do provozuschopného stavu, ovšem již jako muzejní exponát. Celý areál je ponechán v původním prostředí s téměř původní architekturou umožňující ukázkový provoz.