Muzeum Příbor

Příborské muzeum spadá pod Muzeum Novojičínska a najdete ho v bývalé piaristické koleji. Stálá expozice představuje dějiny města Příbora od jeho založení Přemyslem Otakarem II. v roce 1251 až do současnosti. K vidění jsou výrobky řemesel, pracovní nářadí soukeníků, tkalců a hrnčířů nebo umělecké předměty.