Šatov – pěchotní srub Zahrada

Velké obranné opevnění z r. 1938. Během války byl objekt zbaven střílen, po válce byl znovuvybaven a sloužil armádě až do r. 1999. Od jara 2005 je zpřístupněn veřejnosti jako muzejní expozice. V blízkosti se nachází sruby Úvoz a Zatáčka.