Frejštejn

Mohutné zříceniny stojí na ostrohu nad soutokem řeky Dyje a Křeslického potoka. Dochovaly se mj. vysoké zříceniny severní obvodové zdi hradního jádra, část parkánové zdi s baštami, polygonální bašta a malý zbytek paláce s kaplí.