Muzeum turistiky, zimních sportů a řemesel v Deštné

Vlastivědná expozice zachycuje období přelomu 19. a 20. století, osídlování hor a drsný život horalů. Dozvíte se tu i o historii vesnice a sklářství v Orlických horách.