Miletín – rodný dům K. J. Erbena

Východní Čechy, Česko
Muzeum Muzeum

Původní dřevěný dům vyhořel v r. 1846, na jeho místě byl postaven současný dům z kamene a cihel. Uvnitř vznikla vkusně a moderně řešená výstava, která přibližuje Erbenův život i dílo a připomíná tvář a atmosféru Miletína v dobách jeho dětství.