Sion

Zříceniny gotického hradu Sion, založeného r. 1426, stojí na ostrohu obtékaném potokem Vrchlicí. Archeologický výzkum odkryl hradní jádro se základy obytných budov, brány, hradeb s polokruhovou dělovou baštou, příkopy a valy.