Katedrála Nanebevzetí Panny Marie v Kutné Hoře

Katedrála Nanebevzetí Panny Marie v Kutné Hoře je součástí bývalého cisterciáckého kláštera a stojí na svém místě už od 14. století. Po vypálení katedrály husitskými vojsky byl se její přestavby chopil významný český stavitel a architekt Jan Blažej Santini-Aichel, jehož díla se vyznačují geniální hrou světla. Mohutná okna i celková dispozice neměly ve své době v českých zemích obdoby. Výzdoba ve srovnání s dobovými stavbami skoro chybí, o to větší roli tu dostává samo světlo.

V této nejstarší gotické katedrále ve střední Evropě se také každoročně 20. března koná pozorování rovnodennosti, kterému krásně napomáhá 106 oken. V ten den se světlo do chrámu dostává čtrnáctimetrovým západním oknem, poté začne putovat a v jednu chvíli kolem půl šesté večerní přesně ozáří oltář. Díky hudebnímu doprovodu se můžete těšit na zvláštní zážitek a kouzelnou atmosféru.