Katedrála Nanebevzetí Panny Marie v Kutné Hoře

Střední Čechy, Česko
Církevní stavba Církevní stavba

Nejstarší gotická katedrála ve střední Evropě je označována jako chrám světla. Mohutná okna i celková dispozice neměly ve své době u nás obdoby. Výzdoba ve srovnání s dobovými stavbami skoro chybí, o to větší roli tu dostává samo světlo.