České muzeum stříbra na Hrádku

Vybírat můžete ze dvou okruhů – Město stříbra seznamuje s vývojem Kutné Hory od počátků až po podobu druhého nejvýznamnějšího města království, a Cesta stříbra přibližuje proces, kterým musela projít stříbrná ruda, než se z ní vyrazila mince.