Muzeum lidových staveb v Kouřimi

Jediný nadregionálně zaměřený skanzen v ČR, který shromažďuje stavitelské památky z území středních, východních a severních Čech, a nabízí tak přímé srovnání různých regionálních typů lidové architektury z období od 17. do 19. století.