Přírodní památka U Báby – U Lomu (Žihle)

Chráněné území je rozděleno na 2 plochy: v první části se nacházejí velké balvany Bába a Dědek, druhá část leží 1 km západněji a je tvořena skupinou menších balvanů vytvářejících malé skalní město. Přírodní památka je přístupná po žluté značce.