Plánice – rodiště Františka Křižíka

V Plánicích můžete navštívit zrekonstruovaný rodný domek Františka Křižíka. Expozice je moderní, srovnatelná se způsobem adjustace a prezentace artefaktů ve světě.