Kolomazná pec u Plzně

Unikátní technická památka, zachovaná patrně jako jediná svého druhu u nás. Sloužila k výrobě dehtu, na principu pomalého vysoušení dřeva bez přístupu vzduchu. Je jednou ze zastávek naučné Sigmondovy stezky.